Väster Hästbo Gårdar


Hästbo "Hindrikas" Bild Nr 1:1. Till vänster om gamla huset håller man på att uppföra grunden till nya huset som finns där i dag. Det leriga och blöta området framför staketet är landsvägen genom Hästbo,
 den som senare blev Rv 68, numera är den flyttad väster om Hästbo. Cirka hundra meter söder om den här gården låg Hästbo Hytta.
 Bilden är tagen en bit in på 1900-talet.
 Foto Josef Eriksson.

 "Hindrikas" Bild Nr 1:2. Den leriga och blöta vägen är landsvägen genom Hästbo, den som senare blev Rv 68, numera är det en lokal väg sedan Rv 68 flyttades väster om byn.Till vänster framför
 björken och mellan staketen går vägen ned till ån där Hästbo Hytta låg.Till höger ligger närmast "Hedlunds" och bortanför "Petters" eller "Kejsarens", lite längre bort ligger "Fahlens" och "Trollbos".
 Bilden är tagen i början av 1900-talet.
 Foto Josef Eriksson.
 "Hindrikas" Bild 1:3. Här har man satt upp taklagskransen på nya huset. Huset som byggs här på bilden är i dag cirka hundra år gammalt. Det gamla huset låg rakt framför där damerna sitter.
 Bilden är tagen en bit in på 1900-talet.
 Foto Josef Eriksson.