Hästbo Nya Bilder Bild 1:1. Norrbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 1:2. Norrbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

Nya Bilder Bild 1:3. Norbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 1:4. Norrbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 1:5. Norrbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 1:6. Norrbo fäbodar "Erik Lars".
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 1:7. Norrbo fäbodar "Jon Ers" eller som den kallas nu "Tjernelds.
 Bilden är tagen den 4 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.