Hästbo
 Bilden är tagen den 26 maj 2008.
 Foto Sven Göthe.