Hästbo

 Nya Bilder Bild 11:1.Bävermiddag i en skog i Värmland.
 Bilden är tagen den 16 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:2. Bäcken i urskogen i Värmland.
 Bilden är tagen den 9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:3. Grytingskogen. En gammal igenväxt odling där folk har bott ända sedan 1600-talet.
 Bilden är tagen den 9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:4. Byrstutjärn. Gränssjön mellan Gävleborg och Dalarna.
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:5. En frostig morgon vid Hagbergs Hagen i Värmland.
 Bilden är tagen den 17 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:6. Höstmorgon på en grusväg i Värmland..
 Bilden är tagen den 15 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:7. Höstfärger i Hästbo.
 Bilden är tagen den 28 september 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:8. En sommardag vid Fullen i Dalarna.
 Bilden är tagen den 7 augusti 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:9. Höstkväll vid Nyhytte Dammsjön.
 Bilden är tagen den 24 september 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 11:10. Vinterkväll vid Hagen i Värmland.
 Bilden är tagen den 17 december 2007.
 Foto Sven Göthe.