Hästbo

 Nya Bilder Bild 2:1. Utsikt över Öster Hästbo. Här på kullen till höger om granen låg Öster Hästbo nr 3 innan innan fastigheten flyttades ut till Bäckebovret i Spjutäng vid lagaskiftesförrättningarna
 omkring 1840. Kurvan på vägen till höger kallas "Elds kurvan" efter soldaten Anders Eld, som bodde här på 1800-talet.
 Bilden är tagen den 13 november 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:2. Utsikt från en hage i Öster Hästbo.  Det röda huset i mitten på bilden ät "Lars Lars".
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:3. Utsikt mot Väster Hästbo och Söderåsarna från Spjutäng. På den här sidan kullen där den vänstra ladan ligger, rann ån tidigare i en stor sväng runt kullen. Det fanns också ett
 linsänke i svängen på ån, bortom björkarna. Kullen med ladan kallas "Folknäs".
 Bilden är tagen den 10 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:4. En del av Spjutäng.  Huset på kullen är en del av Öster Hästbo nr 3 efter hemmansklyvningen som gjordes 1876, då en del flyttades hit.
 Bilden är tagen den 10 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:5. En del av Spjutäng med Spjutängsvägen i förgrunden. Det röda huset som syns mellan björkarna är stamfastigheten Öster Hästbo nr 3
 Bilden är tagen den 10 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:6."Ingemors" fäbodstuga, med utsikt ned mot Gjusen.  Här vid Skommarhyttevallen bodde Sjödal några år innan han blev mördad vid det beryktade Östansjömordet. Hans stuga eller
 barack låg cirka 100 meter hitom stugan på bilden. Sjödal eller det som var kvar efter honom hittades, 1918, efter tre år,  cirka en kilometer västerut från fäbodvallen.
 Bilden är tagen den 5 oktober 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:7. Byrstutjärn, här går gränsen mellan Dalarna och Gävleborg, rakt över sjön i bortre bildkant. På 1700-talet kallades sjön för Biurstu kiern.
 Namnet Biurstu kommer från bäverhydda .
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:8. Dansarvallarna som ligger cirka 700 meter norr om  Byrstutjärn. Om Dansarvallarna finns det många skrönor sanna och osanna. Skrönorna skiljer sig åt beroende på vilken av de
 tre socknarna de kommer ifrån. De tre socknar som går ihop här vid Byrstutjärn är, Torsåkers socken, Österfärnebo socken och By socken i Dalarna. 
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:9. Byrstutjärns rör. Gränsröset mellan Gävleborg och Dalarna. Här möts tre socknar, Torsåker, Österfärnebo och By. Biurstu Kierns Rör kallades röset på 1700-talet.
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 2:10. Skammor Långsjön.
 Bilden är tagen den 7 maj 2005.
 Foto Sven Göthe.