Hästbo


 Nya Bilder Bild 21:1. Motljus.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:2. Motljus.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:3. Offerkast. Offerkast är högar av ris eller sten som ofta är belägna vid vägar. Traditionen kring offerkast är ålderdomlig och går ut på att de förbiresande slänger en kvist eller en
 småsten på den plats där något ovanligt skett. Ofta rör det sig om sägner angående mord, avrättning eller gengångeri. Offerhandlingen skyddar den förbipasserande från att själv drabbas av olyckor
 på färden.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:4.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:5.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:6.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:7. Ett gammalt gruvhål vid "Eka Gruvfältet" från 1700-talet.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 21:8. En gammal ruin vid "Eka Gruvfältet".
 Foto Sven Göthe.