Hästbo

 Nya Bilder Bild 3:1. Fullen i Dalarna, en sommardag.
 Bilden är tagen den 7 augusti 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:2. Öster Hästbo en stor mer än hundraårig ek.
 Bilden är tagen den 2 juni 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:3. Mörsen en höstdag.
 Bilden är tagen den 3 september 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bilde 3:4. Hyen en natt i slutet av juli.
 Bilden är tagen den 29 juli 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:5. Myren vid Kalven mellan Hålen och Grängen.
 Bilden är tagen den 5 januari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya BIlder Bild 3:6. Gamla vintervägen från Gävle och till Dalarna, som gick här mellan Grängen och Hålen i flera hundra år.
 Bilden är tagen den 5 januari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:7. Utsikt över Hålen en kall dag i januari.
 Bilden är tagen den 15 januari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:8. Här låg Bagghyttans fäbodar ända fram till 1895, då man lade ned fäboddriften. 
 Bilden är tagen den 3 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:9. En vinterbild från Dalarna i Ryggenvargarnas revir.
 Bilden är tagen den 10 februari 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 3:10. Lodjurs spår i bilspår i Dalarna. Lodjuret har gått i det högra bilspåret i ungefär en kilometer. 
 Bilden är tagen den 10 februari 2007. 
 Foto Sven Göthe.