Hästbo


 Nya Bilder Bild 6:1. Slussen vid Silvhytteå i Dalarna.
 Bilden är tagen den 5 september 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:2. Silvhytteå i Dalarna.
 Bilden är tagen den 5 sepember 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:3. Silvhytteå i Dalarna.
 Bilden är tagen den 5 september 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:4. Silvhytteå i Dalarna.
 Bilden är tagen den 5 september 2005.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:5. Logärden i Dalarna en blåsig dag.
 Bilden är tagen den 28 augusti 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:6. Solnedgång i Hästbo.
 Bilden är tagen den 28 september 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:7. En mörk bäck i urskogen i Värmland.
 Bilden är tagen den 9december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:8. En bäverdamm i Värmland.
 Bilden är tagen den9 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:9. En vinterdag vid Granbergsdal i Värmland.
 Bilden är tagen den 15 december 2007.
 Foto Sven Göthe.

 Nya Bilder Bild 6:10. En vinterväg i Värmland.
 Bilden är tagen den 17 december 2007.
 Foto Sven Göthe.